Programy indywidualne

Organizacja Programy tworzone są na potrzeby indywidualnych odbiorców. W zależności od potrzeb klienta i wyników diagnozy zakreślony zostaje plan spotkań i zagadnień.
Przykładowa tematyka
 • dykcja w mediach / mowie publicznej,
 • kultura języka w wystąpieniach publicznych,
 • język w mediach,
 • mowa publiczna przed kamerą i mikrofonem,
 • retoryczne aspekty wypowiedzi publicznej,
 • wizerunek budowany głosem,
 • przygotowanie do zdobycia Karty Mikrofonowej i Ekranowej,
 • emisja i higiena głosu — głos jako narzędzie pracy,
 • werbalne i niewerbalne elementy wystąpień publicznych,
 • reprezentuję firmę – słowo i głos,
 • komunikacja publiczna dla prawników,
 • okiełznać tremę, czyli mówię swobodnie,
 • w studiu radiowym i telewizyjnym,
 • terapia logopedyczna,
 • logopedia artystyczna na potrzeby sceny (wokaliści, aktorzy),
 • logopedia medialna (dziennikarze, osoby występujące w mediach),
 • głos i dykcja dla wokalistów – we współpracy z firmą szkoleniową Voice and More — nauka i doskonalenie śpiewu metodą Speech Level Singing (SLS).
Warunki ogólne
 • rejestracja telefoniczna lub mailowa,
 • częstotliwość i czas trwania ustalane są po przeprowadzonej diagnozie,
 • kontrakt zawierany jest indywidualnie.