Szkolenia otwarte

Komunikacja w biznesie
 • przygotowanie do wystąpień szkoleniowych, konferencyjnych, itp.,
 • przygotowywanie biznesowych prezentacji,
 • etykieta językowa w biznesie,
 • dress code i dobre obyczaje w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Retoryka w komunikacji
 • argumentacja,
 • struktura wystąpień,
 • skuteczność przekazu,
 • mówca w akcji.
Niewerbalne środki przekazu
 • mowa ciała,
 • głosowe nośniki treści.
Reprezentuję firmę – słowo i głos
 • uwzględnienie specyfiki firmy,
 • ułożenie indywidualnego tekstu przekazu,
 • stworzenie formy komunikowania się w różnych sytuacjach biznesowych.
Wystąpienia publiczne
 • komunikowania się z audytorium,
 • werbalne i niewerbalne środki przekazu,
 • perswazja,
 • styl.
Autoprezentacja poprzez komunikację
 • tworzenie wizerunku poprzez sposób i formę komunikacji,
 • parametry tworzenia wizerunku krok po kroku.
Souvre – vivre — w komunikowaniu publicznym
Treningi medialne
 • specyfika mówienia w mediach i dla mediów,
 • okiełznać stres,
 • praca z kamerą,
 • nagrywanie setek i offów.
Wymowa i dykcja
 • norma artykulacyjna,
 • poprawność wymowy,
 • wyrazistość,
 • sprawność dykcyjna.
Trening głosu
 • sprawny oddech do mówienia,
 • emisja głosu,
 • głos w przekazie publicznym,
 • głos w mediach (radio, TV).
Kultura języka
 • poprawność językowa,
 • znajomość form językowych,
 • stosowność zachowań językowych,
 • styl wystąpień.
Logopedia medialna
 • wystąpienia publiczne,
 • autoprezentacja,
 • głos,
 • trening medialny,
 • głos i dykcja dla wokalistów/nauczycieli śpiewu – we współpracy z firmą szkoleniową Voice and More,
 • wymowa artystyczna,
 • ocena wymowy uczestników,
 • trening dykcji,
 • nauka i doskonalenie śpiewu metodą Speech Level Singing (SLS).

 • dziennikarzy i pracowników mediów,
 • prawników,
 • rzeczników prasowych,
 • kadry menedżerskiej,
 • pracowników HR,
 • szkoleniowców specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki i praktyki zawodowej,
 • trenerów biznesu,
 • wykładowców,
 • aktorów,
 • osób wiążących swoją przyszłość z zawodami artystycznymi,
 • urzędników,
 • pracowników różnych instytucji i fundacji,
 • osób, których zakres obowiązków zawodowych związany jest z występowaniem publicznym, reprezentowaniem firmy,
 • cudzoziemców uczących się języka polskiego,
 • tych, którzy pragną pięknie mówić oraz krzewić kulturę ojczystego języka, czyli mówców — hobbystów.

 • warsztatowe,
 • wykłady interaktywne,
 • prelekcje,
 • posumowanie indywidualne,
 • możliwy monitoring poszkoleniowy.

Miejsce Prowadzone są w siedzibie firmy ACTIO – MOWA PUBLICZNA w Warszawie lub w miejscu zaproponowanym przez grupę słuchaczy.
Warunki ogólne
 • są to kameralne szkolenia otwarte prowadzone w siedzibie firmy ACTIO – MOWA PUBLICZNA w Warszawie,
 • chętni rejestrują się telefonicznie lub drogą mailową,
 • zajęcia ruszają po zawiązaniu się grupy (min. 4 osoby),
 • liczebność grupy – do 6 osób maksymalnie,
 • zakres autorskiego programu ustalany jest na potrzeby konkretnej grupy uczestników,
 • w przypadku większej grupy istnieje możliwość prowadzenia szkoleń w innym miejscu,
 • uczestnicy otrzymują certyfikat i materiały szkoleniowe,
 • w przypadku współpracy z innymi firmami szkoleniowymi warunki są każdorazowo uzgadniane.