Szkolenia zamknięte

Komunikacja w biznesie
 • przygotowanie do wystąpień szkoleniowych, konferencyjnych, itp.,
 • przygotowywanie biznesowych prezentacji,
 • etykieta językowa w biznesie,
 • dress code i dobre obyczaje w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Retoryka w komunikacji
 • argumentacja,
 • struktura wystąpień,
 • skuteczność przekazu,
 • mówca w akcji.
Wystąpienia publiczne
 • komunikowania się z audytorium,
 • werbalne i niewerbalne środki przekazu,
 • perswazja,
 • styl.
Autoprezentacja poprzez komunikację
 • tworzenie wizerunku poprzez sposób i formę komunikacji,
 • parametry tworzenia wizerunku krok po kroku.
Souvre – vivre — w komunikowaniu publicznym
Treningi medialne
 • specyfika mówienia w mediach i dla mediów,
 • okiełznać stres,
 • praca z kamerą,
 • nagrywanie setek i offów.
Niewerbalne środki przekazu
 • mowa ciała,
 • głosowe nośniki treści.
Wymowa i dykcja
 • norma artykulacyjna,
 • poprawność wymowy,
 • wyrazistość,
 • sprawność dykcyjna.
Trening głosu
 • sprawny oddech do mówienia,
 • emisja głosu,
 • głos w przekazie publicznym,
 • głos w mediach (radio, TV).
Kultura języka
 • poprawność językowa,
 • znajomość form językowych,
 • stosowność zachowań językowych,
 • styl wystąpień.
Logopedia medialna
 • wystąpienia publiczne,
 • autoprezentacja,
 • głos,
 • trening medialny.

 • korporacji,
 • urzędów i instytucji państwowych,
 • jednostek samorządowych,
 • kancelarii prawnych, firm szkoleniowych,
 • fundacji,
 • organizacji pozarządowych,
 • banków,
 • tłumaczy języków obcych,
 • kadry menedżerskiej,
 • innych.

 • warsztatowe,
 • wykłady interaktywne,
 • prelekcje,
 • posumowanie indywidualne,
 • możliwy monitoring poszkoleniowy.

Miejsce Prowadzone są w siedzibie zamawiającego lub w miejscu wyznaczonym przez klienta na terenie całej Polski (możliwe szkolenia wyjazdowe).
Warunki ogólne
 • warunki umowy uzgadniane są każdorazowo z zainteresowanymi jednostkami,
 • autorski plan szkolenia/cyklu szkoleń przygotowywany jest indywidualne na potrzeby klienta,
 • uczestnicy otrzymują certyfikaty i materiały szkoleniowe.